Black Cats klimaregnskap

Klimaregnskap 2022 – Bærekraft i hver kopp

Begrepet bærekraft inneholder så mye mer enn klima. Det handler om miljø, en god arbeidshverdag og økonomi. Og vi – vi skal være en så bærekraftig aktør som mulig. Derfor vil vi invitere deg med inn i vårt klimaregnskap for 2022 og vise deg hvilke mål vi har satt for å bli klimanøytrale, hvilke krav vi stiller til våre samarbeidspartnere og hvordan vi skal få en bærekraftig økonomi.

Hvorfor lage et klimaregnskap?

Klimarapporten hjelper oss å være konkrete i målsettinger og å ta de gode valgene i hverdagen. Og det hjelper oss i å være transparente med deg som kunde og samarbeidspartnerne våre.

Den handler om at alle vi samarbeider med skal ha en så bra arbeidshverdag som mulig. Den handler om at vi skal være klimanøytrale innen 2050. Den handler om å bygge gode og langvarige samarbeid. Og den handler om langsiktig vekst i økonomien uten at det går på bekostning av bærekraftsmålene.

Klimanøytral innen 2050

Klima og miljø er nok det de fleste tenker på først når det kommer til bærekraft – og det er selvfølgelig viktig!

Vårt overordnede mål er å bli klimanøytrale innen 2050. Men hvordan får vi til dette? Først av alt må vi anerkjenne at det er lenge til årstallet viser 2050, og derfor hjelper det å dele opp målet i flere deler og områder.

Et konkret delmål er at mellom 2020 og 2025 skal vi kutte CO2-utslippene våre med 20% i transportkjeden. For å få til dette må vi blant annet samarbeide mer med aktører som har samme fokusområde. (Fullstendig oversikt over mål og tiltak finner du nederst i saken.)

Redusere transportutslipp

Vi skal redusere våre klimagassutslipp ved å velge mer effektive og miljøvennlige transportløsninger. Målet vi satte oss var å redusere CO2-utslipp fra transport med minst 20% mellom 2020 og 2025. I 2022 nådde vi allerede målet og vel så det da vi klarte å få tallet ned fra 1,42 g CO2 per NOK i omsetning til 1,06 g. I 2023 byttet vi også ut vår varebil med en elbil, noe som vil være med på å redusere transportutslipp ytterligere i neste års klimaregnskap.

Innkjøp

Ved å velge sertifiserte og klimanøytrale varer ved innkjøp skal vi redusere våre klimagassutslipp. Innen 2025 skal 100% av vårt varekjøp være fra leverandører som er sertifisert, eller har signert våre etiske retningslinjer. Bærekraftige innkjøp økte fra 25% til 44% fra 2021 til 2022.

Direkte handel

Vi i Black Cat ønsker å handle direkte med bonden, fremfor å kjøpe gjennom et større mellomledd. På denne måten får vi en tettere dialog med te- og kaffebøndene, gjennomsiktighet i transaksjon, og det gir bedre marginer for bonden selv. Les mer om direkte handel her.

Om vår kaffe og te ikke er direkte handlet ønsker vi at 100% av kaffe og 20% av teen vi selger skal være rettferdig handlet innen 2025. I 2022 gikk tallet på direkte handlet kaffe fra 53% til 79% fra året før. For te økte tallet fra 5% til 8%.

For å nå målet vil vi blant annet påvirke leverandørene til å sertifisere produktene sine, noe som vil ta tid. I tillegg til dette vil vi få alle våre samarbeidspartnere skal skrive under på våre etiske retningslinjer (som du kan lese mer om i neste avsnitt).

Etiske retningslinjer

Vi har et sett med etiske retningslinjer, eller code of conduct, som alle våre aktører skal signere. Vårt mål til 2025 er at 100% av våre leverandører skal skrive under på denne. I dag er den på 44%. Andelen av de vi samarbeider med som forholder seg til denne er større enn de som faktisk har skrevet under, heldigvis, men vi vil ha et så konkret bevis som mulig – og denne avtalen bidrar til dette.

Avtalen inneholder krav til arbeidsmiljø og arbeidsplass, forbud om tvunget arbeid, rettferdig konkurranse, miljøvern og forretningsintegritet. Vil du lese hele vår code of conduct finner du den her.

Et viktig ledd i å ha disse retningslinjene er å skape rom for å varsle om noen gjør noe de ikke skal – derfor har vi egne personer hos oss som folk kan kontakte, og dette kan selvfølgelig gjøres anonymt.

Fullstendig oversikt over klimarapporten

Vi har satt oss mange mål fremover som vi gleder oss til å dele med dere! Dykk ned i alle utfordringene og mulighetene vi står ovenfor her: Fullstendig oversikt over vår klimarapport for 2022.

 

 

 

Tilbake til bloggen