Hva betyr de forskjellige merkene på te og kaffe?

Hva betyr de forskjellige merkene på te og kaffe?

I samfunnet i dag finnes det utallige merker og sertifiseringer på produkter. Det er ikke alltid like lett å finne frem eller forstå hva som ligger bak de forskjellige merkingene, derfor har vi laget en oversikt over hvilke merker du finner på våre produkter og hva de betyr.

Rainforest Alliance

Black Cat har handlet råvarer av grønne kaffebønder de siste ti årene. Blant annet handler vi fra både bønder og møller i Nicaragua som er en del av Rainforest Alliance. Dette er noe vi ønsker å fortsette med i tiden fremover, for å kunne fortsette å støtte det gode arbeidet til Rainforest Alliance.

Litt om Rainforest Alliance, fra Rainforest Alliance selv:

Rainforest Alliance er en internasjonal non-profit organisasjon som jobber i skjæringspunktet mellom næringsliv, landbruk og skog for å gjøre ansvarlig virksomhet til den nye normalen. Vi bygger en allianse for å beskytte skoger, forbedre levebrødet til bønder og skogsamfunn, fremme deres menneskerettigheter og hjelpe dem med å dempe og tilpasse seg klimakrisen.

Vi er en allianse av bønder, skogsamfunn, bedrifter og forbrukere som er forpliktet til å skape en verden der mennesker og natur trives i harmoni. Ved å bringe ulike allierte sammen, gjør vi dypt forankrede endringer på noen av de mest presserende sosiale og miljømessige spørsmålene i vår tid. Vi implementerer velprøvde og skalerbare løsninger på bakken mens vi tester innovative måter å drive endring på.

https://www.rainforest-alliance.org/

Debio: Øko


Black Cat har en stor andel te-produkter som er økologisk merket, i tillegg til kaffe og sirup. Økologiske produkter smaker ofte bedre og er derfor et naturlig valg når vi plukker ut hvilke produkter vi skal tilby til våre kunder

Men hva er Debio? Her kan du lese litt om hvordan Debio selv beskriver virksomheten sin:

Debio har merket mat og utviklet økologien i Norge i over 30 år. I dag tilbyr vi også veiledning og formidling, fordi dine matvalg gjør en forskjell.

Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte. Debio forvalter, regulerer og kontrollerer økologisk produksjon og regelverk, og er virksomheters naturlige valg for sertifisering av miljø og kvalitet. I tillegg tilbyr vi veiledning og kunnskapsformidling knyttet til økologiske og bærekraftige produksjoner gjennom selskapet DebioInfo AS.

Dette er noe av det Debio-merket gjør:

 • gir merverdi til produkter, produsenter og virksomheter
 • garanterer at økologisk mat er økologisk
 • garanterer at dyrevelferd og miljøstandarder tilfredsstiller strenge krav
 • garanterer at vi kontrollerer godkjent produksjon minst en gang i året
 • gir virksomheter mulighet til å vise at de bryr seg
 • gjør økologi til et naturlig valg for alle

https://debio.no/

 

Fairtrade

Black Cat har handlet Fairtrade-produkter innen kaffe i flere år og gjør dette fortsatt. Her kan du lese mer fra Fairtrade-organisasjonen selv om hva som ligger bak merket:

Småkalabønder og arbeidere møter en rekke utfordringer i jordbruket, på arbeidsplassen og i handelssituasjonen. Rundt 80 prosent av verdens fattige bor på landsbygda, og mange av disse er bønder og arbeidere. Å bekjempe fattigdom ligger i kjernen av Fairtrades oppdrag. Fairtrade jobber for å oppnå anstendige inntekter ved å sette mål for leveinntekt og levelønn, fremme kollektive lønnsforhandlinger, og beskytte mot markedssvingninger med Fairtrade minimumspris»

Ifølge ILO er det 152 millioner barn som jobber. Om lag 70% av disse jobber i jordbrukssektoren og halvparten jobber under farlige forhold. Barnearbeid henger sterkt sammen med fattigdom. Fairtrade arbeider for å forhindre, avdekke og sikre barns rettigheter

Klimaendringer fører til en rekke utfordringer for verdens bønder - tørke, høyere temperaturer, skiftende nedbør, flom, jordforringelser, ørkenspredning, knappere vannkilder, skadedyr og sykdommer. Klimatilpasning er derfor en naturlig del av Fairtrades arbeide for å styrke verdens småskalabønder.

https://www.fairtrade.no/

 

Direkte Handel

Direkte handel er ikke en sertifisering, men mer en bevegelse. Med direkte handel snakker man om handel som skjer direkte med bonden eller mølla, fremfor å kjøpe fra et større mellomledd.

Hvilke fordeler gir det å handle direkte?

 • Det gir bedre sporbarhet på produktet 
 • Muligheten for oss til å utvikle bonden/produkt gjennom et godt samarbeid
 • Bedre pris og eller bedre marginer for bonden – man slipper mellomleddet
 • Bedre gjennomsiktighet i transaksjonen mellom bonde og kunde 
 • Bedre menneskelig relasjon mellom bonde og kunde 

Black Cat handler mye kaffe direkte fra Nicaragua, noe du kan lese mer om i saken om kaffebonden Victor Robelo her. Vi handler også mye te direkte fra blant annet Japan, Malawi og Nepal.

Direkte handel er noe vi i Black Cat ønsker å gjøre mer av og vi har derfor et større fokus på dette i årene som kommer. 

Tilbake til bloggen