Personvernerklæring

Vi er opptatt av våre brukeres personvern. Du bør alltid kunne føle deg trygg på at dine personopplysninger behandles forsvarlig og i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi ønsker med denne personvernerklæringen å demonstrere hvordan vi sikrer dette.

Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Black Cat Kaffe og Tehus AS, Org nr. 912 123 553, Grini Næringspark 8D, 1361 Østerås, e-post: post@black-cat.no, (Heretter «Black Cat», «vi», selger», «oss», «vår» eller «vårt».) innhenter, bruker og lagrer dine personlige opplysninger. Personvernerklæringen gjelder når Black Cat tilbyr tjenester og produkter relatert til kjøp, service og annen kontakt med Black Cat, hovedsakelig gjennom vår nettside, markedskommunikasjon eller gjennom kommunikasjon med en av våre medarbeidere.

Ansvar

Black Cat er den ansvarlige entiteten for Black Cats behandling av dine personopplysninger, og det er vårt ansvar at denne behandlingen er i samsvar med gjeldende lovverk.

Black Cat Kaffe og Tehus AS, ved daglig leder Lars Røst Christoffersen, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til markedskoordinator Alexander Aker og delegeringen omfatter kun oppgavene, og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Personopplysninger

Vi behandler personopplysninger selv i forbindelse med våre nettsider, nettbutikker og vårt ordresystem. Det er PC Vennen som forvalter våre servere.

Når behandler vi dine personlige opplysninger?

Når du besøker våre nettsider, kjøper produkter og tjenester, kontakter oss for service eller informasjon behandler vi i forskjellig grad personlig informasjon om deg.

For å kunne handle på black-cat.no eller via e-post/telefon med en av våre medarbeidere ber vi om informasjon om fullt navn, adresse, e-post ogtelefonnummer. Handler du for en virksomhet som har inngått en avtale om fakturering ber vi også om organisasjonsnummer og navn på virksomheten. Dette gjør vi for å kunne administrere ditt kundeforhold til oss og for å kunne inngå en kjøpsavtale. Ved å opprette en brukerkonto på våre nettsider og så lenge du er en aktiv kunde hos oss regner vi det som samtykke til at vi har din tillatelse til å lagre denne informasjonen. Fjerning av denne informasjonen kan utføres såfremt det ikke er i strid med våre juridiske forpliktelser i henhold til regnskapsloven.

Hvis du har opprettet en brukerkonto på våre nettsider kan du enkelt logge inn, administrere og se hvilken informasjon vi oppbevarer om deg. Ønsker du mer informasjon kan du også kontakte oss direkte via e-post.

Hvorfor behandler vi dine personlige opplysninger?

Utover informasjon som oppbevares ihht Regnskapsloven behandler vi informasjon om deg for å kunne gi deg en god kundeopplevelse og for å gjøre kjøpsopplevelsen hos oss mer komfortabel.

Vi ønsker å tilby våre kunder og samarbeidspartnere meldinger med forslag, tips, tilbud og nyheter gjennom nyhetsbrev på e-post. Dette gjør vi kun hvis du har gitt samtykke til det. Du kan når som helst gå inn på dine sider for å melde deg av eller på denne kommunikasjonen. Hvert nyhetsbrev vil også inneholde en lenke nederst som gir deg muligheten til å melde deg av. Du kan også kontakte oss direkte via e-post eller telefon hvis du ikke ønsker denne kommunikasjonen.

Tidvis vil vi kommunisere om funksjonalitet, endringer eller nyheter i tjeneste og produkt eller annen informasjon som antas å være relevant for den enkelte bruker av vår tjeneste. Etter Markedsføringslovens §15, tredje ledd, regner vi en aktiv brukerkonto hos oss som samtykke til dette. Kommunikasjonen kan skje til oppgitt telefonnummer, e-postadresser eller adresse.

Betalingsinformasjon

Ved betaling gjennom PayPal

Vi benytter PayPal som leverandør av betalingstjenester på våre nettsider. For å kunne gjennomføre betaling av varene dine på black-cat.no vil du i PayPals portal bli bedt om å oppgi betalingskort eller bankkontoinformasjon. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos vår leverandør og er underlagt denne leverandørens retningslinjer for personvern. PayPals egne personvernregler finner du her.

Fakturering

Hvis ditt kundeforhold til oss representerer en bedrift eller forhandler og du har inngått en avtale med oss kan vi tilby fakturering. Vi ber da om organisasjonsnummeret tilknyttet din virksomhet og lagrer dette sammen med din brukerkonto.

Saksbehandling og arkiv

Ved bestilling av produkter gjennom våre selgere eller via vår nettbutikk blir opplysninger arkivert digitalt i vårt ordresystem. Dette er kun de opplysninger som er relevante for salgets gjennomføring. Selve ordren arkiveres i papirform i inntil 5 år. Fakturaer som sendes ut lagres digitalt på ubestemt tid, jmf. Regnskapsloven.

E-post og telefon

Relevante opplysninger, som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling, som skjer som en del av saksbehandling registreres i vårt ordresystem, Visma Global. Black Cats ansatte benytter i tillegg e-post i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Den enkelte er ansvarlig for å slette meldinger som ikke lenger er aktuelle, og gjennomgår den årlig for å slette unødvendig innhold i e-postkassen. Ved oppsigelse eller annet fratreden slettes e-postkontoene, men enkelte relevante e-poster vil normalt bli overført til kollegaer.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges i vår telefonsentral, levert av ice.net. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet. Den benyttes ikke som grunnlag for statistikk, da vi ikke fører statistikk på telefon.

Nettstatistikk

Vi bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettsidene våre. Gjennom dette får vi bl.a. vite hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt og så videre. Denne informasjonen brukes kun som statistikk for å forbedre vår nettside og knyttes ikke direkte opp til enkeltbrukere.

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Rettslig grunnlag følger av Ekomloven § 2-7b. Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Informasjonen som genereres av en slik cookie ved bruk av det aktuelle nettstedet, inkludert din IP-adresse, sendes til Google og lagres på servere i USA. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Du kan lese mer om Google Analytics personvern og sikkerhet her.

Ansatte i Black Cat

Black Cat behandler personopplysninger om sine ansatte for å administrere lønn og personalansvar. Rettslig grunnlag følger av personopplysningsloven § 8, første ledd og § 8 a), b) eller f) samt § 9 a), b) og f). Det er daglig leder og økonomi- og regnskapsansvarlig som har det daglige ansvaret for dette. Det registreres nødvendige opplysninger for utbetaling av lønn, for eksempel grunndata, lønnsnivå, tidsregistrering, skatteprosent, skattekommune og fagforeningstilhørighet. Andre opplysninger om ansatte er knyttet til vedkommendes arbeidsinstruks og tilrettelegging av vedkommendes arbeid.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Black Cat gir informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i et av Black Cats systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Black Cat ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Kontakt oss

Det er vår intensjon at du skal føle deg komfortabel med den informasjonen vi besitter om deg og at du føler vi forvalter denne informasjonen forsvarlig. Hvis du sitter igjen med noen spørsmål kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Alexander Aker, markedsføringsansvarlig Mob: +47 97881765 E-post: alexander@black-cat.no

Tilbake til bloggen