Q&A: Hvilken forpakning er best for kaffe og te?

Q&A: Hvilken forpakning er best for kaffe og te?

I Black Cat jobber vi kontinuerlig med å forbedre hvilken type forpakning vi bruker på våre produkter. Vi skal følge høye krav til bærekraft samtidig som at forpakningen ikke skal forringe produktet unødvendig. Vi stiller krav til både produsenter og leverandører jevnlig og har lenge hatt en god dialog med Grønt Punkt Norge.

Under prøver vi å svare på noen spørsmål vedrørende forpakningen vi bruker i våre produkter og hvorfor:
 

Q: Hvorfor bruker dere ikke papir i stedet for plast?

A: For det første handler det om å unngå matsvinn og å opprettholde en god holdbarhet og kvalitet på produktene våre over tid. Dersom vi hadde brukt papp eller papir hadde flere av produktene våre tapt smak og kvalitet etter bare tre måneder. Te som oppbevares i plast holder på smaken i minst 24 måneder, ofte lenger. 

Dessverre er også slik at mye papiremballasje har plast i seg. I dag er man pliktig til å opplyse om dette på selve produktet, og du har kanskje lagt merke til dette ved kjøp av take-away kaffe eller te? Mange av pappkoppene du får servert drikken i innholder plast for å holde på varmen. Dette gjør at mange pappkopper også må kastes i restavfall siden papp og papir skal også være helt rent og ikke ha teip, trykk eller annet på seg for at den skal kunne resirkuleres.

Q: Har dere vurdert bioplast?

A: Ja, vi har til og med brukt bioplast tidligere. Dessverre er ikke dette et materiale som passer inn med norske avfallsanlegg. Bioplast, også kalt PLA-plast, er laget av mais eller sukkerstoffer. Dette materialet er i utgangspunktet komposterbart under rette forhold. Materialet krever høye temperaturer over lengre tid, noe norske avfallsanlegg ikke har. Med andre ord vil ikke PLA brytes ned i matavfallet og det anbefales derfor at du uansett kaster dette i restavfall. Forbrenning av biobasert plast vil eliminere utslipp av fossil CO2, men er forbundet med andre miljømessige utfordringer, noe du kan lese mer om i en rapport utarbeidet av Multiconsult på oppdrag for Renovasjons- og gjenvinningsetaten, Klimaetaten, Oslo kommune.


Q: Er det en mulighet for at dere kan kutte ut plast i fremtiden?

A: Svaret på det er ja! Vi ønsker ikke å bruke plast unødvendig og håper virkelig at vi slipper det i fremtiden. Både vi og mange av våre konkurrenter i Norge jobber med produsenter og leverandører for å bruke teknologi til å lage ekte bærekraftig emballasje. Dette er noe som opptar både kundene våre og oss selv. Signalene vi får er at noe er på gang, og vi håper å kunne se dette i praksis om ikke lenge. Vi håper også at EU, som er en sterk pådriver, kan legge press på Norge slik at vi får flere avfallsanlegg som vil kunne ta imot bærekraftig og sirkulær emballasje.


Q: Hvordan skal jeg resirkulere forpakningen fra dere?

A: Vi har mange forskjellige produkter og forpakninger og de fleste skal være merket med et symbol som viser hvor du skal resirkulere emballasjen. Plasten vi bruker i kaffe- og te-posene våre skal gå i restavfall. Denne plasten, når den sorteres riktig, er den enkleste å prosessere på avfallsanlegg. Den må ikke kjøres ut av landet for å resirkuleres som mye annen plast må. 

Husk! For at plasten skal kunne resirkuleres må den være helt ren, den kan ikke ha etiketter eller trykk på seg, og kan ikke ha spor av matrester eller andre stoffer.
 

Tilbake til bloggen