Derfor går prisen på kaffe opp

Derfor går prisen på kaffe opp

Det er ikke bare strømmen som blir dyrere for tiden, også kaffeprisene er på vei opp. Vi tenkte å forklare litt mer rundt hvorfor kaffen også øker i pris. Norsk Kaffeinformasjon publiserte nylig en lengre sak som tar for seg prisøkningen, og vi videreformidler her noe av det som ligger bak.

Kaffe handles faktisk på “børs”

Visste du at kaffe handles på børsmarkedet? På akkurat samme måte som med andre varer og tjenester er det tilbud og etterspørsel om bestemmer prisen. For kaffe er det New York-børsen som er den største børsen for kaffe, det er her prisen på Arabica fastsettes. Markedet kalles for C-markedet og prisen som settes her blir gjerne brukt som referanse og som en minstepris, denne kalles for C-pris.

I tillegg må man huske på at kaffe er den nest mest omsatte råvaren i verden. Kaffe omsettes som oftest ikke fysisk, men ved bruk av opsjonskontrarkter, noe som gjør at flere spekulerer i fremtidige prissvingninger. I tillegg handles kaffen i dollar, her utgjør valutasvingninger store forskjeller over tid.

Prisen har vært kunstig lav i mange år

I mange år har prisen på kaffe, altså C-prisen, vært kunstig lav. Prisen har ikke kunnet dekke drifts- og produksjonskostnader og dette ser vi konsekvensene av nå. Dette fører til at kaffebønder/produsenter slutter å investere i utstyr, gjødsel og nyplanting samtidig som at færre tør å utvide produksjonen sin. Dette fører til at både produktivitet og avlinger reduseres. Lavere tilbud og økt etterspørsel presser prisene opp.

Kaffeproduksjon er avhengig av et stabilt klima

Som alle som jobber med landbruk er også kaffebønder avhengig av et stabilt klima som gir forutsigbare avlinger. Som de aller fleste har fått med seg er klimaet i dag alt annet enn stabilt. Med ekstremvær som flom og tørke er flere av områdene som produserer mest kaffe i verden veldig utsatt. I tillegg har plantesykdommer slått følge med ekstremværet i de områdene som produserer mest kaffe i verden, i Sør- og Mellom-Amerika.

Global fraktkrise

Den siste tiden har kostnaden for sjøfrakt økt med flere hundre prosent og nå er prisene for landfrakt også på vei oppover. Kaffe fraktes og lagres i containere, noe som også har blitt en mangelvare og fører til økte priser, forsinkelser og varemangel.

Russland har full stopp på eksport

I forbindelse med Ukraina-krigen og vestens handelsblokader mot Russland har Russland nå stanset all eksport av råstoff til gjødselproduksjon. Denne mangelen kombinert med sterk etterspørsel har ført til en prisstigning på gjødsel. Dette øker kostnadene til kaffeprodusentene og resulterer i lavere produksjonsvolum.

Dette er noen av de tingene som påvirker prisstigningen på kaffe. Ønsker du å lese mer kan du lese en mer utfyllende sak hos Norsk Kaffeinformasjon.


Tilbake til bloggen